SÚŤAŽNÉ A TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

Upozorňujeme, že technické a súťažné pravidlá boli pred poslenými dvomi pretekmi upravené.
Zmeny sú vyznačené žlto.
Tieto upravené pravidlá platia od 13. októbra 2018.

Verzia 8. október 2018

Verzia 8. október 2018 

Verzia 16. máj 2018