SÚŤAŽNÉ A TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

Upozorňujeme, že technické a súťažné pravidlá boli druhých pretekoch v Púchove upravené.
Zmeny sú vyznačené zeleno a týkajú sa uvoľnenia motorov pre kategóriu DTM Pro. Súťažné pravidlá sú doplnené o vysvetlenie možnosti jazdiť kategóriu DTM Pro v skupine Absolútne poradie aj s modelmi DTM a DTM Evo a vysvetlenie princípu zaradenia pretekárov do skupín Mladší žiaci a Starší žiaci podľa veku a počet započítaných pretekov.
Tieto upravené pravidlá platia od 7. mája 2018.

Verzia pravidiel 6. máj 2018

Verzia pravidiel 29. apríl 2018 

Verzia pravidiel 16. máj 2018