SÚŤAŽNÉ A TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

Upozorňujeme, že technické a súťažné pravidlá boli druhých pretekoch v Púchove ešte raz upravené.
Zmeny sú vyznačené a týkajú sa rozšírenia povolených pneumatík pre kategórie DTM/Evo/Pro o typ PT06 (je to vlastne PT03 so zmenšenými rozmermi).
V kategórii Skupina C sa doplnila možnosť použitia stopperov na nápravy.
Tieto upravené pravidlá platia od 2. júna 2018.

Verzia pravidiel 30. máj 2018 

Verzia pravidiel 30. máj 2018 

Verzia pravidiel 16. máj 2018