SÚŤAŽNÉ A TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

Zmeny pravidiel DTM a C oproti roku 2018 sú vyznačené svetlomodro.
Pravidlá GT Pro sú totožné s verziou Planet32 pre MS 2019 
Súťažné pravidlá sa zmenili len v týchto bodoch:
- 4 preteky, 3 najlepšie výsledky sa započítavajú do bodovania
- veková kategória mladších žiakov zvýšená z 10 do 12 rokov 
- kategória DTM pre absolútne poradie nahradená kategóriou GT Pro
- poháre získavajú až na konci Majstri Slovenska v jednotlivých kategóriách

Tieto upravené pravidlá platia od 6. apríla 2019.

Verzia 23. marec 2019

Verzia 23. marec 2019 

Verzia 23. marec 2019