PRIHLÁŠKA

MAC FERRARI REVÚCA

MK PÚCHOV

SRC MARTIN

Rezervujte si zapožičanie modelu za 5,- EUR/model

Prihlásení pretekári na MSR2018

MAC Ferrari Revúca, 13. október 2018
zoradené podľa priebežného poradia v seriáli v jednotlivých kategóriách

DTM ABS

DTM starší žiaci do 15 r

DTM mladší žiaci do 10 r

Skupina C ABS

C starší žiaci do 15 r

DTM mladší žiaci do 10 r

DTM Pro

DTM Evo starší žiaci do 15 r

DTM Evo ml. žiaci do 10 r