VÝSLEDKY

Celkové výsledky za rok 2018

6. preteky MSR 2018 - SRC Martin, 10. 11. 2018

DTM
Absolútne poradie
1. Braňo Blahušiak, SRC Martin
2. Michal Miškolci, SRC Martin
3. Jozef Miškolci, SRC Martin

Starší žiaci do 15 rokov
1. Michal Peťko, SRC Martin
2. Patrick Larsen, SRC Martin
3. Adam J. Kučera, SRC Martin

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Tomáš Škrabák, SRC Martin
2. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

Skupina C
Absolútne poradie
1. Miroslav Škrabák, SRC Martin
2. Jozef Miškolci, SRC Martin
3. Braňo Blahušiak, SRC Martin

Starší žiaci do 15 rokov
1. Michal Peťko, SRC Martin
2. Patrick Larsen, SRC Martin
3. Adam J. Kučera, SRC Martin

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Tomáš Škrabák, SRC Martin
2. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

DTM Pro/Evo
Absolútne poradie
1. Igor Bukový, SRC Martin
2. Michal Miškolci, SRC Martin
3. Braňo Blahušiak, SRC Martin

Starší žiaci do 15 rokov
1. Patrick Larsen, SRC Martin
2. Adam J. Kučera, SRC Martin
3. Michal Peťko, SRC Martin

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
2. Tomáš Škrabák, SRC Martin
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

5. preteky MSR 2018 - MAC Ferrari Revúca, 13. 10. 2018

DTM
Absolútne poradie
1. Rado Johan, MAC Ferrari Revúca
2. Jozef Miškolci, SRC Martin
3. Igor Bukový, SRC Martin

Starší žiaci do 15 rokov
1. Adam J. Kučera, SRC Martin
2. Roman Bednárik, CVČ Včielka Púchov
3. Matúš Šafárik, MAC Ferrari Revúca

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca 2. 2. Evka Miškolciová, SRC Martin
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

Skupina C
Absolútne poradie
1. Laco Koterba, MAC Ferrari Revúca
2. Miro Bokor, MAC Ferrari Revúca
3. Rado Johan, MAC Ferrari Revúca

Starší žiaci do 15 rokov
1. Adam J. Kučera, SRC Martin
2. Matúš Šafárik, MAC Ferrari Revúca
3. Roman Bednárik, CVČ Včielka Púchov

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca 
2. Evka Miškolciová, SRC Martin
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

DTM Pro/Evo
Absolútne poradie
1. Jozef Miškolci, SRC Martin
2. Laco Koterba, MAC Ferrari Revúca
3. Rado Johan, MAC Ferrari Revúca 

Starší žiaci do 15 rokov
1. 
Adam J. Kučera, SRC Martin 
2. Matúš Šafárik, MAC Ferrari Revúca 
3. Roman Bednárik, CVČ Včielka Púchov

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Evka Miškolciová, SRC Martin
2. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

4. preteky MSR 2018 - MK Púchov, 16. september 2018

DTM
Absolútne poradie

1. Martin Kumičák, MK Púchov
2. Martin Supek, MK Púchov
3. Igor Bukový, SRC Martin

Starší žiaci do 15 rokov
1. Roman Bednárik, CVČ Včielka Púchov
2. Adam J. Kučera, SRC Martin
3. Patrick Larsen, SRC Martin

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov
2. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca

Skupina C
Absolútne poradie

1. Martin Kumičák, MK Púchov
2. Laco Koterba, MAC Ferrari Revúca
3. Jozef Miškolci, SRC Martin

Starší žiaci do 15 rokov
1. Patrick Larsen, SRC Martin
2. Roman Bednárik, CVČ Včielka PU 
3. Adam J. Kučera, SRC Martin

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
2. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

DTM Pro/Evo
Absolútne poradie

1. Martin Kumičák, MK Púchov
2. Igor Bukový, SRC Martin
3. Martin Supek, MK Púchov 

Starší žiaci do 15 rokov
1. Roman Bednárik, CVČ Včielka Púchov 2. Patrick Larsen, SRC Martin
3.  Daniel Heralt, MK Zubří

Mladší žiaci do 10 rokov
1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
2. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov

3. preteky MSR 2018 - SRC Martin, 2. jún 2018

Výsledky pretekov:

Absolútne poradie
DTM                                                             Skupina C                                                      DTM Pro
 1. Michal Miškolci, SRC Martin                    1. Miroslav Škrabák, SRC Martin                   1. Braňo Blahušiak, SRC Martin
2. Alex Lacúch, SRC Martin                        2. Igor Bukový, SRC Martin                           2. Igor Bukový, SRC Martin
3. Braňo Blahušiak, SRC Martin                 3. Michal Peťko, SRC Martin                          3. Michal Miškolci, SRC Martin 

Starší žiaci do 15 rokov
DTM                                                              Skupina C                                                     DTM Evo
 1. Michal Peťko, SRC Martin                        1. Michal Peťko, SRC Martin                          1. Michal Peťko, SRC Martin
2. Patrick Larsen, SRC Martin                     2. Patrick Larsen, SRC Martin                       2. Adam J. Kučera, SRC Martin  
3. Adam J. Kučera, SRC Martin                   3. Adam J. Kučera, SRC Martin                    3. Patrick Larsen, SRC Martin 

Mladší žiaci do 10 rokov

DTM                                                               Skupina C                                                     DTM Evo
 1. Štěpán Herbrych, SRC Martin                  1. Štěpán Herbrych, SRC Martin                    1. Tomáš Škrabák, SRC Martin 
2. Tomáš Škrabák, SRC Martin                    2. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca          2. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov
3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov          3. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov            3. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca

2. preteky MSR 2018 - MK Púchov, 6. máj 2018

Vynikajúco zorganizované podujatie z peknou účasťou.
Priebežné poradie v jednotlivých kategóriách:
Fotogaléria

Absolútne poradie

DTM                                                              Skupina C                                                    DTM Pro
1. Jozef Miškolci, SRC Martin                       1. Laco Koterba, MAC Ferrari Revúca         1. Jozef Miškolci, SRC Martin
2. Rado Johan, MAC Ferrari Revúca          2. Jozef Miškolci, SRC Martin                     2. Maxi Kumičák, MK Púchov
3. Maxi Kumičák, MK Púchov                      3. Miro Škrabák, SRC Martin                       3. Laco Koterba, MAC Ferrari Revúca

Starší žiaci do 15 rokov
DTM                                                              Skupina C                                                    DTM Evo
1. Roman Bednárik, MK Púchov                  1. Michal Peťko, SRC Martin                         1. Roman Bednárik, MK Púchov
2. Michal Peťko, SRC Martin                       2. Matúš Šafárik, MAC Ferrari Revúca        2. Michal Peťko, SRC Martin
3. Matúš Šafárik, MAC Ferrari Revúca       3. Adam J. Kučera, SRC Martin                    3. Matúš Šafárik, MAC Ferrari Revúca

Mladší žiaci do 10 rokov
DTM                                                             Skupina C                                                    DTM Evo
1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca         1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca        1. Timo Koterba, MAC Ferrari Revúca
2. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov         2. Tomáš Škrabák, SRC Martin                   2. Matúš Musil, CVČ Včielka Púchov 
3. Alex Lapčák, MT Košice                         3. Anthony Pazdič, MT Košice                    3. Tomáš Škrabák, SRC Martin

1. preteky MSR 2018 - MAC Ferrari Revúca, 28. apríl 2018